Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Thánh phán


ALĐ: Thánh! cho con nghĩ blog 1 tháng để họp Quốc hội nhé?

Thánh: Đơn đâu?

ALĐ: Đơn đây: "Sức khoẻ yếu", Đại biểu Đặng Thành Tâm xin nghỉ họp QH

Thánh: Đơn này của ai?

ALĐ: Dạ của ông Tâm!

Thánh: Ok vậy Ông Tâm nghỉ, con làm tiếp nhé!

ALĐ: !!!...


Anh Lái Đò

0 comments: